סדור תפלת-עמנואל : לאחינו הספרדים ... והוספות ...Collection
Livres

Contributeur
עובדיה, נסים יוסף
Editeur
דפוס אוניון

Date de parution
1924
Langue du document
Hébreu
Judéo-Espagnol
Description matérielle
[8], 554, [1] ע' ; 17 ס"מ.
Ville
וינה

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
E3069