סדר העבודה בבית הכנסת החדשה : פה העירה יום הוקם על על כסא הרבנות דק"ק אשכנזים פה אמשטרדם המהוללה ... הגאב"ד ור"מ כמוהר"ר אלעזר בן נפתלי סארלואיס יום א' ו' טבת לסדר ולפרט להורת לפנ'יו' לפ"קCollection
Livres

Auteur
אמשטרדם הקהלה האשכנזית
Editeur
דפוס JOACHIMSTHAL

Date de parution
1936
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
13, 14, [1] ע' : איורים, פורט' ; 8.
Ville
(AMSTERDAM

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
8EBR470