ספר טוב מצרים : ... שמות אנשי שם רבני מצרים וגאוניה וחכמיה ... מימות ... הרמב"ם והלאה, מסודרים ... ע"פ ס' א, בCollection
Livres

Auteur
בן שמעון, רפאל אהרן בן דוד
Editeur
הר"ש הלוי צוקערמאן

Date de parution
1908
Pays
Égypte

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
4RBR128