כתבים נבחרים
לזכר חג חצי היובל לפעולתו הספרותית
תרל"ט-תרס"דCollection
Livres

Auteur
סוקולוב, נחום
Editeur
ועד היובל

Date de parution
1913
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
101, 251, 48, 130, 82 ע' ; 23 ס"מ
Sujet
Littérature hébraïque -- Textes
Ville
וורשה
Pays
Pologne

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
E7908