ספר ג]: בטור חשן המשפט. שנ"ה-שנ"ח [1595-1597] Vol. 3Collection
Livres

Auteur
מדינה, שמואל בן משה די
Contributeur
Semuel ben Moseh di Medina, dit Rasdam
Semuel ben Moseh di Medina, dit Rasdam
Semuel ben Moseh di Medina, dit Rasdam
Editeur
דפוס אברהם יוסף מגזע בת שבע

Date de parution
1594
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
3 כר' ; 30 ס"מ

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
H3309B_03