מחזור ספרדים מימים נוראיםCollection
Livres

Contributeur
קורדוברו, משה
Prieres. Yamim Norayim Hebreu. ?
Editeur
דפוס זואן די גארה

Date de parution
1584
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
תיא [צ"ל תיג], נה, [1] ד'.
Ville
וויניציא

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
D591