פרוש כתובים לרלב"ג (אסתר, משלי)


Commentaire sur Esther et les Proverbes, par Lewy b. Gerson, dit RALBAG, 14e-15e s.
Collection
Manuscrits
Livres
Nouveautés

Auteur
לוי בן גרשם
Contributeur
מורפורגו, יעקב בן שמואל
סואבי, משה

Date de parution
13ème siècle-14ème siècle
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
120 fol., (126 vues)
Sujet
מקרא פרשנות כתובים מגלות אסתר (לוי בן גרשם)
מקרא פרשנות כתובים משלי (לוי בן גרשם)
Ville
גראדיסקא GRADISCA

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
MSH043A