פרוש נביאים לרד"ק (ישעיה)


Commentaire sur Isaïe par David Qimhi dit Radaq
Collection
Manuscrits
Livres
Nouveautés

Auteur
קמחי, דוד בן יוסף
Contributeur
משה
אלטריני, יצחק בן שמואל

Date de parution
1424
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
249 fol., (256 vues)
Sujet
מקרא פרשנות נביאים אחרונים ישעיה (קמחי, דוד בן יוסף)
ציורים
Ville
ציסינא

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
MSH049A