משנה תורה (ספר אהבה וזמנים)


מספר אהבה רק הלכות ברכות ומילה.
Collection
Manuscrits
Livres
Nouveautés

Auteur
משה בן מימון
Moïse Maïmonide
Contributeur
דוד בן עלי בן דוד בן יצחק

Date de parution
1461
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
239 fol., (269 vues), marginalia
Sujet
הלכה. פוסקים
Ville
ח"מ

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
MSH455