צמח דוד


צמח דוד : ליקוטי שירים, אודות וזמירות...

Collection
Livres
Nouveautés
Auteur
אוטולנגי, משה חיים
Contributeur
Ottolenghi, Moseh-Yaaqob
Editeur
דפוס עץ חיים
Date de parution
1887
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
72, [3] ע' ; 20 ס"מ
Sujet
Poésie
Ville
סאלוניקו
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
8EBR721