[תנ"ך. תורה. תקכ"ז. אמשטרדם] תורת ה' תמימה : ... תקון סופרים הישרים ... לכתוב ולהגיה ממנה ספר תורה. אמשטרדם : ליב בן משה זוסמנש, וראיתם ה'ט'ו'ב' וה'יש'ר' [תקכ"ז]


Pentateuque hébreu à l’usage des scribes rituels, en cinq volumes reliés séparément d’une même main. Le texte, justifié en colonnes régulières, sert de modèle à la copie des rouleaux de la Loi. Les plats de reliure, abondamment mais maladroitement dorés, sont marqués du nom de Michael ben Josele Schwab, de Veendam (Pays-Bas) et signés par son épouse. Les ouvrages, vendus sans reliure par les imprimeurs, étaient souvent reliés par les marchands-libraires, mais parfois par des particuliers, comme c’est ici le cas. On y trouve des annotations manuscrites en hébreu ainsi qu’en flamand.

Collection
Livres > Fonds Elie-J. Nahmias
Expositions virtuelles
Les Trésors du Fonds Elie J. Nahmias > III – L’âge d’or du livre juif > III-2 Le livre, objet d’art ou de piété ?
Langue du document
Français
Provenance
Don Famille Nahmias
Fonds Elie-J. Nahmias
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
NAHMIASH49_1