[תורה נביאים וכתובים] : איל ליב'רו די לה ליי, לוס פרופ'יטאס, אי לאס איסקריטוראס, טראזלאדאדו אין לה לינגואה איספאנייולהCollection
Livres

Editeur
דפוס א"ה בוייאג'יאן

Date de parution
1905
Langue du document
Judéo-Espagnol
Description matérielle
630 p. ; 22 cm
Ville
קונסטאנטינופלה
Pays
Turquie

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
NAHMIASH26