בטור אורח חיים וביורה דעה. שנת ותתענג בד\'ש\'ן\' נפשכם : (ספר א\') Vol. 1 1593