ספר ג]: בטור חשן המשפט. שנ\"ה-שנ\"ח [1595-1597] Vol. 3