המלחמה והמצור בין צרפת ואשכנז וסכסוכי צרפתים בצרפתים