ללכת השיר אשר עשה : כדי אזכרה אברהם פופרת / וילהלם גורג תיעתץ