[תנ\"ך. תורה. תקכ\"ז. אמשטרדם] תורת ה\' תמימה : ... תקון סופרים הישרים ... לכתוב ולהגיה ממנה ספר תורה. אמשטרדם : ליב בן משה זוסמנש, וראיתם ה\'ט\'ו\'ב\' וה\'יש\'ר\' [תקכ\"ז]