[תנ\"ך. שצ\"א] חמשה חומשי תורה : פרשיותיו פתוחות וסתומות ... ונביאים ראשונים ואחרונים וכתובים. אמשטירדם : במצות ... אינדריק לואורינציאוס, שצ\"א], 1631