]תנ\"ך. תורה. תקמ\"ז. מנטובה] חמשה חומשי תורה : [עם] תרגום אונקלוס : פירוש רש\"י : חמש מגילות : והפטרות לשבתות ולמועדים. מנטובה : אליעזר שלמה מאיטליה, תקמ\"ז