[תפלות. מחזור. תצ\"ט. אמסטרדם] מחזור... : כמנהג ק\"ק קארפינטראץ... אשר... היה... בכתיבת יד.... אמשטרדם : דפוס הירץ לוי רופא, תצ\"ט-תקי\"ט