ספר שעשועים ליוסף בן מאיר בן זבארה
עם שנויי נוסחאות והערות ישראל דוידזון


Collection
Livres
Contributeur
Davidson, Yisrael
Yosef ben Meir ben Zabara
Editeur
אשכול
Date de parution
1925
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
200 ע'; 24 ס"מ
Ville
Berlin
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
E3082