ספר שעשועים ליוסף בן מאיר בן זבארה
עם שנויי נוסחאות והערות ישראל דוידזוןCollection
Livres

Contributeur
Davidson, Yisrael
Yosef ben Meir ben Zabara
Editeur
אשכול

Date de parution
1925
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
200 ע'; 24 ס"מ
Ville
Berlin

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
E3082