עטיודן : צו דער געשיכטע פון איינגעוואנדערטן יידישן יישעוו אין פראנקרייך


Collection
Livres
Auteur
שייקאווסקי, זאזא
Contributeur
Fridman, S,dit Szajkowsky, Z.
Frydman, S.
Editeur
חמו"ל
Date de parution
1936
Langue du document
Yiddish
Description matérielle
2 בב' ; 8.
Sujet
Francais : Juifs : Immigration : 1937
Histoire des communautés juives : France
France : Immigrants : Juifs :1880-1936
Ville
(פאריז
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
H6158