ספר מעם לועז ח"א


Collection
Livres > Fonds Zadoc Kahn
Livres
Auteur
מיטרני, רחמים מנחם
Contributeur
Mitrani, Rahamim-Menahem
מעם לועז
Editeur
נדפס באותיות ווין, בדפוס דניאל פ'ראג'י ע"י המדפיס יצחק ג'אחון
Date de parution
1852
Langue du document
Judéo-Espagnol
Description matérielle
[ח], קסד ד' [=16, 328 ע']
Provenance
Legs Zadoc Kahn 1906
Fonds Zadoc Kahn
Sujet
Bible ; Joshua
Ville
שאלוניקי
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
ZKH3450A