בחינת העולם


Collection
Livres > Fonds Zadoc Kahn
Livres
Auteur
ידעיה בן אברהם בדרשי
Contributeur
Yedayah ben Abraham Bedrsi Penini
אקין, פיליפ דה
Aquin, Philippe d'
Jedaiah ben Abraham Bedersi c.1270-c.1340
Editeur
I. Lacquehay et l'auteur
Date de parution
1629
Langue du document
Français
Hébreu
Description matérielle
[44], 223 [צ"ל 233], 69, [1], 20, [1] ע' ; 18 ס"מ.
Provenance
Legs Zadoc Kahn 1906
Fonds Zadoc Kahn
Ville
PARIS
Pays
France
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
R1218_2