ספר משלי שועליםCollection
Livres

Auteur
ברכיה בן נטרונאי
Contributeur
Berekiyah ben Natronay han-Naqdan
יעקב קופלמן בן שמואל בונם
Editeur
על יד ישראל זיפרוני

Date de parution
1583
Langue du document
Yiddish
Description matérielle
סג ד' ; 18 ס"מ.
Ville
פרייבורג במדינת בריסגוייא

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
D1389