קצור ספר שערי דורא


חסר בסופו.

Collection
Manuscrits
Livres
Nouveautés
Contributeur
יצחק בן מאיר
מולן, יעקב בן משה
Yitzchak ben Meir
Date de parution
15ème siècle
1478 ,רל"ט
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
דף 153ב-158ב
141 fol., (165 vues), marginalia
Sujet
הלכה. דינים ומנהגים
Halakha
Ville
Padoue
Pays
Italie
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
MSH021