פרוש המשנה לרמב"ם (פרק חלק)


Recueil de deux ouvrages

Collection
Manuscrits
Livres
Nouveautés
Auteur
משה בן מימון
Mocheh ben Maymon dit Maïmonide dit Rambam
Contributeur
אבן תיבון, שמואל בן יהודה
חריזי, יהודה בן שלמה
Ibn Tibon, Chemouel ben Yehoudah (ca. 1150-1230)
Alharizi, Yehuda ben Shelomo (1170-1235)
Date de parution
13ème siècle-14ème siècle
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
דף 152א-174ב
175 fol., (188 vues)
Sujet
תלמוד משנה פרשנות סדר נזיקין סנהדרין י:ב (משה בן מימון)
תלמוד משנה פרשנות סדר נזיקין סנהדרין פרק י (משה בן מימון)
Ville
ח"מ
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
MSH087A