פרוש התורה לזרחיה


בדפים 216א-217ב: חישוב הקץ לשנת הר"ץ.

Collection
Manuscrits
Livres
Nouveautés
Auteur
זרחיה
Contributeur
אבן יולי, שמואל
מנסנו, עמנואל
נחמיאש, יוסף בן משה
Date de parution
1554
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
242 fol., (254 vues)
Sujet
חשוב הקץ ר"צ
כתב-יד. השאלה
Ville
ח"מ
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
MSH120A