סדור עם כוונות


Siddur ha-Rab ha 'Ari

Collection
Manuscrits
Livres
Nouveautés
Contributeur
חיים בן אברהם
Date de parution
1785
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
דף 1א-43ב
76 fol., (79 vues), dessin, Menorah
Sujet
תפלה סדורים ומחזורים על דרך הקבלה
Prière -- Kabbale
Ville
ח"מ
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
MSH152