משנה תורה (ספר קדושה, הלכות שחיטה)


בלתי שלם.

Collection
Manuscrits
Livres
Nouveautés
Auteur
משה בן מימון
Date de parution
16ème siècle
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
1א-16ב (ספירת דפים שניה)
138 fol., (137 vues)
Sujet
הלכה. פוסקים
Ville
ח"מ
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
MSH166A