חדושים על התלמוד (פסחים ב)


מביא דברים "ממורי יצחק ן' לב זלה"ה".

Collection
Manuscrits
Livres
Nouveautés
Contributeur
לב, יצחק אבן
Date de parution
15ème siècle
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
דף 37א (ספירת דפים שלישית)
61, 8, 16 fol., (60, 8, 18 vues)
Sujet
תלמוד בבלי פרשנות סדר מועד פסחים ב
Talmud de Babylone
Ville
ח"מ
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
MSH167A-3