פרושים על הקאנון (ספר א) של אבן סינא


Livre des remèdes et caractères des maladies
Collection
Manuscrits
Livres
Nouveautés

Contributeur
לורקי, יוסף בן יהושע

Date de parution
14ème siècle
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
36 fol., (41 vues)
Sujet
אבן סינא, אלחסין בן עבדאללה -- פרשנות: קאנון, ספר א'
מדעים. רפואה

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
MSH436