אמת האל אשר בחר בעמו


בכה"י: "אמת האל אשר בחר בעמו", "חרוז הלכות שחיטה לר' אברהם בן צמח ז"ל"
Collection
Manuscrits
Livres
Nouveautés

Auteur
אברהם בן צמח

Date de parution
14ème siècle-15ème siècle
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
דף 46א-47א
46 fol., (68 vues)
Sujet
הלכה. דינים ומנהגים
שחיטה
Ville
ח"מ

Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
MSH452A