ספר מסלול בדקדוק לשון הקודש


ספר מסלול בדקדוק לשון הקודש : יתהלכו בו במישרים, התלמידים המשכילים והנערים...

Collection
Livres
Nouveautés
Auteur
קסלין, חיים בן נפתלי הירץ
Contributeur
Koeslin, Hayyim ben Neftali
Editeur
דפוס י. ק. ניימאן
Date de parution
1796
Langue du document
Hébreu
Description matérielle
8, 160, 1 דף ; 19 ס"מ.
Sujet
Hébreu (langue) -- Grammaire
Ville
ברין
Droits
Conditions générales d'utilisation
Identifiant
H442